Share this Job

LABORATORY MANAGER

Date: 14-Mar-2023

Location: WOLKA KOSOWSKA, MZ, PL, 05-552

Company: McCormick & Company

Kierownik Laboratorium i Kontroli Jakości

Miejsce pracy: Stefanowo k/ Warszawy

 

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Zapewnienie optymalnego programu badań dla surowców, półproduktów, produktów gotowych i opakowań.
 • Wprowadzanie planów kontroli dla surowców bazując na ocenie ryzyka, specyfikacjach i wymaganiach korporacyjnych, zapewniając zgodność z standardami McCormick jak i prawa polskiego.
 • Weryfikacja i aktualizacja zasad zwalniania wszystkich półproduktów i wyrobów produkowanych przez McCormick Polska S.A, ścisła współpraca w tym zakresie z pozostałymi funkcjami w firmie.
 • Aktywne uczestniczenie w projektach NPD i CCI realizowanych w McCormick Polska w celu zapewnienia zgodności wdrażanych produktów z wymaganiami systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności obowiązującymi w McCormick z uwzględnieniem wymagań klientów.
 • Proaktywna konsultacja w kwestii nowych lub zupełnie nieznanych tematów z innymi członkami zespołu: Kontroli Jakości/ Zapewnienia Jakości/ Bezpieczeństwa Żywności na poziomie lokalnym jak i EMEA w celu uzyskania właściwej interpretacji wymagań oraz komunikacji na odpowiednim etapie prowadzonych projektów.
 • Koordynacja Zgłoszeń Jakościowych (QN) z produkcji jak i od dostawców, nadzorowanie właściwego postępowania z materiałami, półproduktami i produktami niezgodnymi; wydawanie decyzji oraz nadzorowanie działań naprawczych w celu ciągłego doskonalenia systemu jakości.
 • Zapewnienie terminowości wydawania certyfikatów gwarancyjne bądź certyfikatów zgodności na życzenie klientów.
 • Zatwierdzanie koncesji na poziomie lokalnym w odniesieniu do odstępstw dotyczących receptur i procesów na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa i legalności produktów.
 • Wsparcie techniczne przy dochodzeniu i rozpatrywaniu skarg klientów, aby zapobiec nawrotom problemów.
 • Dostarczanie danych do budżetu w zakresie kontroli zarówno mikrobiologicznej jak i fizykochemicznej od surowca po produkt gotowy oraz zachowanie dyscypliny w stosunku do powierzonego budżetu.
 • Nadzór nad metodami analitycznymi i mikrobiologicznymi realizowanymi w Laboratoriach McC w Stefanowie.
 • Współpraca przy określaniu ryzyka alergenowego, mikrobiologicznego itp. dla NPC
 • Zarządzanie panelami organoleptycznymi w laboratorium
 • Bieżąca kontrola i zwalniania do produkcji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • Współpraca z działem R&D i SQ przy zatwierdzaniu nowych prób ofertowych
 • Rozwijanie kompetencji podległych pracowników
 • Raportowanie w powyższym zakresie do kierownika Działu Zapewnienia Jakości
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.

 

PROFIL IDEALNEGO KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu technologii żywności lub pokrewne.
 • Rekomendowane  minimum  5  lat doświadczenia na  stanowisku zorientowanym  na  kontrolę jakości produktów żywnościowych  w tym minimum dwa lata na stanowisku managera.
 • Wiedza z zakresu technologii żywności i składników żywności.
 • Znajomość standardu BRC.
 • Rozumienie środowiska biznesowego.
 • Pisemne i werbalne umiejętności komunikacyjne na wszystkich szczeblach zarówno technicznych jak i nietechnicznych.
 • Skuteczne umiejętności negocjacyjne.
 • Dobra znajomosc języka angielskiego (min. B2).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności analityczne.
 • Mile widziana znajomość systemu SAP.
 • Znajomość programów Devex, Mediabox,  RMN, NPC, Cancel/Supersede, MMDC.