อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19

McCormick & Company ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อซัพพลายเชนของอาหารในระดับโลกนี้ ทุ่มเทให้กับการสิ่งที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน ชุมชน และผู้สมัครของเรา

สำหรับพนักงานของเรา

เรายังคงดำเนินงานและมุ่มั่นยืนหยัดต่อสู้เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานด้วยวิธีต่อไปนี้:

ความปลอดภัยในที่ทำงาน: เราบังคับใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานและทำความสะอาดฉบับใหม่ พัฒนาโปรแกรมค่าชดเชยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับแนวหน้า และมอบงานที่ปฏิบัติจากทางไกล (เมื่อเป็นไปได้)
สวัสดิภาพ: สร้างโปรแกรมสวัสดิภาพและการเฝ้าดูแลใหม่
การมีส่วนร่วม: เปิดตัว Together@MKC, ช่องทางสื่อสาร และแบบสำรวจพัลส์เพื่อรับฟังความต้องการของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตอบของพนักงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ใน McCormick

สำหรับชุมชนของเรา

เรายังคงยืนหยัดเคียงข้างชุมชนของเราทั่วโลก McCormick ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธนาคารอาหารในประเทศต่าง ๆ เกือบ 20 แห่งที่เราดำเนินงาน.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรา

การมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรา


เรายังคงว่าจ้างผู้มีศักยภาพสูงมาร่วมยืนหยัดด้วยกันเพื่ออนาคตแห่งรสชาติ

การสัมภาษณ์ทางไกลและมาตรการป้องกันความปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทางเลือกแรกของเราคือการสัมภาษณ์ทางไกล โดยอาจเป็นทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารทางไกล เมื่อเช่นนั้นไม่ได้ เราก็มีหลักเกด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพคอยกำกับดูแล รวมถึงการเว้นระยะห่างในสังคมและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการสัมภาษณ์แบบต่อหน้าของเรา

หากได้รับเลือกให้มาสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาพนักงานจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับพนักงานของเรา

เรายังคงดำเนินงานและมุ่มั่นยืนหยัดต่อสู้เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานด้วยวิธีต่อไปนี้:

ความปลอดภัยในที่ทำงาน: เราบังคับใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานและทำความสะอาดฉบับใหม่ พัฒนาโปรแกรมค่าชดเชยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับแนวหน้า และมอบงานที่ปฏิบัติจากทางไกล (เมื่อเป็นไปได้)
สวัสดิภาพ: สร้างโปรแกรมสวัสดิภาพและการเฝ้าดูแลใหม่
การมีส่วนร่วม: เปิดตัว Together@MKC, ช่องทางสื่อสาร และแบบสำรวจพัลส์เพื่อรับฟังความต้องการของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตอบของพนักงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ใน McCormick

สำหรับชุมชนของเรา

เรายังคงยืนหยัดเคียงข้างชุมชนของเราทั่วโลก McCormick ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธนาคารอาหารในประเทศต่าง ๆ เกือบ 20 แห่งที่เราดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรา

สำหรับผู้สมัครของเรา

เรายังคงว่าจ้างผู้มีศักยภาพสูงมาร่วมยืนหยัดด้วยกันเพื่ออนาคตแห่งรสชาติ

การสัมภาษณ์ทางไกลและมาตรการป้องกันความปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทางเลือกแรกของเราคือการสัมภาษณ์ทางไกล โดยอาจเป็นทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารทางไกล เมื่อเช่นนั้นไม่ได้ เราก็มีหลักเกด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพคอยกำกับดูแล รวมถึงการเว้นระยะห่างในสังคมและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการสัมภาษณ์แบบต่อหน้าของเรา

หากได้รับเลือกให้มาสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาพนักงานจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

McCormick ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผู้ว่าจ้างสนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและยืนยันสิทธิ เราต่อต้านการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือสภาวะทางการแพทย์เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานะการเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง สถานะการเป็นบุคคลทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย

McCormick มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุพพลภาพและทหารผ่านศึกทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระบวนการสมัครงานของเรา หากต้องการความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกต่อความพิการ คุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ accommodations-ext@fb.com 

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานใน McCormick และไม่สำหรับส่งประวัติย่อหรือใบสมัครของหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับเชิญมาที่เว็บไซต์นี้หรือไปที่พนักงานของเราโดยตรง