บริการที่ใช้ร่วมกัน

ที่ McCormick สายงานบริการที่ใช้ร่วมกันมีชื่อเรียกว่าฝ่ายผลักดันสู่ระดับโลก (Global Enablement)  โดยมีภารกิจคือการกำกับดูแล ลดความซับซ้อน และเติบโต ซึ่งล้วนสำคัญต่อการก่อร่าง McCormick แห่งอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เราต้องการเสริมคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเราด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การรับผิดชอบในตนเอง และความยืดหยุ่น

งานผลักดันสู่ระดับโลก ได้แก่ งานเจ้าหนี้การค้า งานลูกหนี้การค้า งานการปฏิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผู้มีศักยภาพ ตำแหน่งบริการลูกค้าและกำกับดูแลกฎระเบียบ และงานจัดการโครงการ

 
บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS
ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 7
Req ID ตำแหน่ง แผนก สถานที่
รีเซ็ต
91774 Business Integration Project Manager
Business Integration Project Manager HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
91777 Project Test Manager
Project Test Manager HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
82401 Customer Service Coordinator
Customer Service Coordinator CA Shared Services
Shared Services CA
91777 Project Test Manager
Project Test Manager HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
91774 Business Integration Project Manager
Business Integration Project Manager HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
91775 Cutover Project Manager
Cutover Project Manager HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
91775 Cutover Project Manager
Cutover Project Manager HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031

This website is intended for individuals seeking information on McCormick opportunities  and not for unsolicited third party agency resumes, applications or CV submissions to this site or directly to our employees.