บริการที่ใช้ร่วมกัน

ที่ McCormick สายงานบริการที่ใช้ร่วมกันมีชื่อเรียกว่าฝ่ายผลักดันสู่ระดับโลก (Global Enablement)  โดยมีภารกิจคือการกำกับดูแล ลดความซับซ้อน และเติบโต ซึ่งล้วนสำคัญต่อการก่อร่าง McCormick แห่งอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เราต้องการเสริมคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเราด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การรับผิดชอบในตนเอง และความยืดหยุ่น

งานผลักดันสู่ระดับโลก ได้แก่ งานเจ้าหนี้การค้า งานลูกหนี้การค้า งานการปฏิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผู้มีศักยภาพ ตำแหน่งบริการลูกค้าและกำกับดูแลกฎระเบียบ และงานจัดการโครงการ

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จาก 10
Req ID ตำแหน่ง แผนก สถานที่
รีเซ็ต
104676 CUSTOMER TECHNICAL SERVICE ANALYST
CUSTOMER TECHNICAL SERVICE ANALYST Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104259 Process Business Partner
Process Business Partner Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104611 CUSTOMER SERVICE CLERK
CUSTOMER SERVICE CLERK Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104846 CUSTOMER SERVICE ANALYST
CUSTOMER SERVICE ANALYST Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104732 INDIRECT REQUISITION PROCESSOR
INDIRECT REQUISITION PROCESSOR Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104849 PAYROLL ANALYST II (HYBRID)
PAYROLL ANALYST II (HYBRID) HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
104762 Accounts Receivable Analyst
Accounts Receivable Analyst Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104438 TRAVEL SPECIALIST (HYBRID)
TRAVEL SPECIALIST (HYBRID) HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
104779 COMMUNICATION SPECIALIST
COMMUNICATION SPECIALIST Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104674 HR Specialist
HR Specialist Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032

This website is intended for individuals seeking information on McCormick opportunities  and not for unsolicited third party agency resumes, applications or CV submissions to this site or directly to our employees.