บริการที่ใช้ร่วมกัน

ที่ McCormick สายงานบริการที่ใช้ร่วมกันมีชื่อเรียกว่าฝ่ายผลักดันสู่ระดับโลก (Global Enablement)  โดยมีภารกิจคือการกำกับดูแล ลดความซับซ้อน และเติบโต ซึ่งล้วนสำคัญต่อการก่อร่าง McCormick แห่งอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เราต้องการเสริมคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเราด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การรับผิดชอบในตนเอง และความยืดหยุ่น

งานผลักดันสู่ระดับโลก ได้แก่ งานเจ้าหนี้การค้า งานลูกหนี้การค้า งานการปฏิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผู้มีศักยภาพ ตำแหน่งบริการลูกค้าและกำกับดูแลกฎระเบียบ และงานจัดการโครงการ

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จาก 9
Req ID ตำแหน่ง แผนก สถานที่
รีเซ็ต
105940 SOLUTION CENTER SPECIALIST II
SOLUTION CENTER SPECIALIST II Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
106359 Specification & Certification Analyst
Specification & Certification Analyst Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
106349 Food Quality & Specifications Specialist with French
Food Quality & Specifications Specialist with French Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
104830 Compensation & Benefits Analyst
Compensation & Benefits Analyst Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
106281 HR SPECIALIST WITH FRENCH
HR SPECIALIST WITH FRENCH Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
106278 Accounts Receivable Relationship Manager (HYBRID)
Accounts Receivable Relationship Manager (HYBRID) HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031
105926 Senior Talent Acquisition Business Partner with French
Senior Talent Acquisition Business Partner with French Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
106179 Customer Service Manager
Customer Service Manager Łódź, Lodzkie, PL, 90-032 Shared Services
Shared Services Łódź, Lodzkie, PL, 90-032
106022 EDI - Business Relationship Lead (HYBRID)
EDI - Business Relationship Lead (HYBRID) HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Shared Services
Shared Services HUNT VALLEY, MD, US, 21031

This website is intended for individuals seeking information on McCormick opportunities  and not for unsolicited third party agency resumes, applications or CV submissions to this site or directly to our employees.