ฝึกงาน

ที่ McCormick เราเชื่อว่าประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือทำและลองผิดลองถูกนั้นทรงคุณค่ายิ่ง เราจึงมีโปรแกรมฝึกงานแบบมีค่าตอบแทน 10 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานในสถานการณ์จริงกับบริษัทชั้นนำของโลกอย่างใกล้ชิด

นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ในสาขาต่อไปนี้ ซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพ การขาย การตลาด ทรัพยากรบุคคล การเงิน การวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์ธุรกิจ

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้

บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS
ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 1 จาก 1
Req ID ตำแหน่ง แผนก สถานที่
รีเซ็ต
101120 SUPPLY PLANNING SUPERVISOR
SUPPLY PLANNING SUPERVISOR SATHORN, YANNAWA, BANGKOK, TH, 10120 ซัพพลายเชน
ซัพพลายเชน SATHORN, YANNAWA, BANGKOK, TH, 10120

This website is intended for individuals seeking information on McCormick opportunities  and not for unsolicited third party agency resumes, applications or CV submissions to this site or directly to our employees.