ประกันคุณภาพ

แผนกควบคุมคุณภาพทั่วโลกคือกระดูกสันหลังของธุรกิจเรา หน้าที่หลักของงานรับประกันคุณภาพคือการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในอาหาร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมุ่งเน้นอย่างไม่หยุดยั้งในด้านความโปร่งใสตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงโต๊ะอาหาร สมาชิกในทีมคุณภาพของเราตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดทุกปีด้วยเทคนิคล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ DNA เพื่อรับรองคุณภาพและความบริสุทธิ์ นี่คือเคล็ดลับการผลิตรสชาติอย่างมีมาตรฐานความสะอาดสูงสุด เพื่อ “รสชาติที่คุณวางใจ (Taste You Trust™)” 

งานรับประกันคุณภาพของ McCormick ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพ งานคุณภาพกฎระเบียบ ช่างเทคนิครับประกันคุณภาพ พนักงานด้านความปลอดภัยของอาหาร นักเคมี นักวิเคราะห์ในห้องทดลอง และนักจุลชีววิทยา

 
บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS
ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 14
Req ID ตำแหน่ง แผนก สถานที่
รีเซ็ต
87962 Quality Coordinator, FMC - Hunt Valley, MD Quality US
83861 Quality Engineer
Quality Engineer GB Quality
Quality GB
90163 Quality Team Manager, FMC - Hunt Valley, MD Quality US
85312 Principal Scientist, Nutrition & Dietary Supplements Quality US
85961 Quality Manager III
Quality Manager III US Quality
Quality US
60343 VP Quality, EMEA
VP Quality, EMEA GB Quality Assurance
Quality Assurance GB
87481 QA Technician
QA Technician CA Quality
Quality CA
82001 Quality Sanitation Team Manager I - Springfield, MO Quality US
86641 Quality Sanitation Manager, FMC - Hunt Valley, MD Quality US
60343 VP Quality, EMEA
VP Quality, EMEA GB Quality Assurance
Quality Assurance GB
83861 Quality Engineer
Quality Engineer GB Quality
Quality GB
91352 Quality Director, Science and Technology
Quality Director, Science and Technology HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Quality
Quality HUNT VALLEY, MD, US, 21031
90840 Laboratory Technician III Quality US
91707 Associate Quality Engineer - Hunt Valley Plant
Associate Quality Engineer - Hunt Valley Plant HUNT VALLEY, MD, US, 21031 Quality
Quality HUNT VALLEY, MD, US, 21031

This website is intended for individuals seeking information on McCormick opportunities  and not for unsolicited third party agency resumes, applications or CV submissions to this site or directly to our employees.