การพัฒนา

McCormick มอบพนักงานทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างเปิดเผย และทำความเข้าใจบริษัทและอุตสาหกรรมของเราอย่างลึกซึ้ง เรียกว่าเรา “” ผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติก็ได้

ในฐานะพนักงาน McCormick คุณจะมีโอกาสมากมายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง

โครงสร้างองค์กรของเราส่งเสริมแบบข้ามสายงานและระหว่างแผนกทั่วทั้งธุรกิจระดับโลกของเรา นอกจากงานที่ท้าทายแต่คุ้มค่านี้ เรายังมีโปรแกรมพัฒนาอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อขัดเกลาทักษะ ความสัมพันธ์ และความเข้าใจของคุณต่อธุรกิจของเรา

โอกาสเรียนรู้ให้เลือกสรรมากมาย

McCormick มีแหล่งข้อมูลและหลักสูตรให้เลือกสรรมากมายเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนางานและทักษะในงานของตนเองได้ นอกเหนือจากโปรแกรมเรียนรู้แล้ว เรายังมีโครงการริเริ่มเพื่อพัฒนาอีกหลากหลายที่ช่วยให้พนักงานเติบโตในด้านที่สอดคล้องกับเป้าหมายของและกลยุทธ์ทางธุรกิจกว้างของเรา

จุดประกายผู้หญิง

สามปีที่ผ่านมา McCormick ได้ร่วมงานกับผู้ให้คำปรึกษาองค์กรระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมอย่าง Korn Ferry เพื่อนำโปรแกรมจุดประกายผู้หญิงของเรามาใช้จริง กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมนี้คือผู้หญิงมากศักยภาพที่ปฏิบัติงานโดยช่วยผลักดันขึ้นไปเป็นผู้นำระดับกลางภายในบริษัท และมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ปัจจุบันเรามีผู้หญิงมากกว่า 50 คนที่จบหลักสูตรของโปรแกรมนี้ โดยเห็นผลลัพธ์แล้วว่าลดจำนวนผู้ลาออกและเลื่อนขั้นหรือหน้าที่การงาน

จุดประกายผู้มีศักยภาพสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายในสหรัฐอเมริกา

เมื่อปี 2018 เราได้เปิดตัวโปรแกรมจุดประกายในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการผลักดันผู้มีศักยภาพสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเป็นหลัก เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโปรแกรมจุดประกายระดับโลกเพื่อผู้หญิง ผู้เข้าร่วมที่เราระบุผ่านกระบวนการเสนอชื่อผู้แข่งขันของโปรแกรมจุดประกายนั้น ได้ร่วมมือกับผู้จัดการของตนในหลักสูตรเข้มข้นสามวัน ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เข้าร่วมจัดการกับอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่ออาชีพของตน ทั้งผู้จัดการและพนักงานยังต้องผ่านการประเมินผู้นำและได้รับการอบรมชุดทักษะ เพื่อทำความเข้าใจว่านั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของตนเองอย่างไรบ้าง ตลอดทั้งเซสชัน พนักงานจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้อื่น รวมทั้งผู้นำและผู้บริหารระดับอาวุโสทั่วทั้งบริษัท

โอกาสเรียนรู้ให้เลือกสรรมากมาย

McCormick มีแหล่งข้อมูลและหลักสูตรให้เลือกสรรมากมายเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนางานและทักษะในงานของตนเองได้ นอกเหนือจากโปรแกรมเรียนรู้แล้ว เรายังมีโครงการริเริ่มเพื่อพัฒนาอีกหลากหลายที่ช่วยให้พนักงานเติบโตในด้านที่สอดคล้องกับเป้าหมายของและกลยุทธ์ทางธุรกิจกว้างของเรา

จุดประกายผู้หญิง

สามปีที่ผ่านมา McCormick ได้ร่วมงานกับผู้ให้คำปรึกษาองค์กรระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมอย่าง Korn Ferry เพื่อนำโปรแกรมจุดประกายผู้หญิงของเรามาใช้จริง กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมนี้คือผู้หญิงมากศักยภาพที่ปฏิบัติงานโดยช่วยผลักดันขึ้นไปเป็นผู้นำระดับกลางภายในบริษัท และมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ปัจจุบันเรามีผู้หญิงมากกว่า 50 คนที่จบหลักสูตรของโปรแกรมนี้ โดยเห็นผลลัพธ์แล้วว่าลดจำนวนผู้ลาออกและเลื่อนขั้นหรือหน้าที่การงาน

จุดประกายผู้มีศักยภาพสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายในสหรัฐอเมริกา

เมื่อปี 2018 เราได้เปิดตัวโปรแกรมจุดประกายในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการผลักดันผู้มีศักยภาพสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเป็นหลัก เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโปรแกรมจุดประกายระดับโลกเพื่อผู้หญิง ผู้เข้าร่วมที่เราระบุผ่านกระบวนการเสนอชื่อผู้แข่งขันของโปรแกรมจุดประกายนั้น ได้ร่วมมือกับผู้จัดการของตนในหลักสูตรเข้มข้นสามวัน ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เข้าร่วมจัดการกับอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่ออาชีพของตน ทั้งผู้จัดการและพนักงานยังต้องผ่านการประเมินผู้นำและได้รับการอบรมชุดทักษะ เพื่อทำความเข้าใจว่านั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของตนเองอย่างไรบ้าง ตลอดทั้งเซสชัน พนักงานจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้อื่น รวมทั้งผู้นำและผู้บริหารระดับอาวุโสทั่วทั้งบริษัท

McCormick ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผู้ว่าจ้างสนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและยืนยันสิทธิ เราต่อต้านการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือสภาวะทางการแพทย์เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานะการเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง สถานะการเป็นบุคคลทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย

McCormick มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุพพลภาพและทหารผ่านศึกทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระบวนการสมัครงานของเรา หากต้องการความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกต่อความพิการ คุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ accommodations-ext@fb.com 

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานใน McCormick และไม่สำหรับส่งประวัติย่อหรือใบสมัครของหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับเชิญมาที่เว็บไซต์นี้หรือไปที่พนักงานของเราโดยตรง