ขอรับประกันในคำมั่นของเรา

ลองมาฟังความรู้สึกจากปากพนักงานของเราเกี่ยวกับชีวิตใน McCormick

Alex
ผู้จัดการฝ่ายแผนงานแบบครบวงจร
สหรัฐอเมริกา

“กลุ่มผู้แทนพนักงานเป็นตัวพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ McCormick ในการสร้างวัฒนธรรมไม่แบ่งแยกผู้ใดที่ทั้งสนับสนุนความหลากหลายและนำมาใช้เพื่อทำให้ผลงานโดยรวมขององค์กรออกมาดียิ่งขึ้น ประสบการณ์ช่วงที่ผมอยู่ในกลุ่ม EAG นี้กับ U.S. VETS นั้นได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและตัวตนของผมเองเยอะมาก โดยผ่านทางการทำงานแต่ละวันอย่างเปิดกว้างกับเพื่อนรวมงานที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างจากผม”

Dimpy
พนักงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิงคโปร์
APZ

“ฉันไม่เคยเจอวันไหนที่น่าเบื่อที่ McCormick เลย! มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตนับไม่ถ้วน แล้วงานที่ทำอยู่ปัจจุบันก็ช่วยให้ฉันเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและเป็นแรงบันดาลใจแปลงในโปรเจ็กต์ข้ามสายงาน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมาไกลขนาดนี้! การมีคนคิดเหมือนกันและมีหัวธุรกิจอยู่รอบตัวทำให้เราพยายามก้าวพ้นจากจุดเดิมตลอดเวลา”

Simone
กรรมการฝ่ายการค้า
EMEA

“ตั้งแต่วันแรก โอกาสมากมาย โดยอายุ เพศ หรือเชื้อชาติของฉันเลย ซึ่งก็ผลักดันให้ฉันปลดล็อกทักษะใหม่ ๆ ด้วย เมื่ออยู่ที่ McCormick เราไม่เพียงแต่ส่งเสริมความคิดและการกระทำอันหลากหลาย แต่ยังให้คุณค่าด้วย ซึ่งขึ้นผ่านโปรแกรมพัฒนาที่มีเป้าหมายในการพนักงานจากทุกพื้นเพและวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันเพื่อจัดการกับปัญหาทางธุรกิจและส่งเสริมหนทางแก้ไขอุปสรรคองค์กร สิ่งนี้แหละที่ทำให้ยังอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 2016 ไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีพื้นเพเป็นอย่างไร สิ่งที่ผนวกเราไว้เป็นหนึ่งคือความทุ่มเทในสิ่งที่ทำด้วยใจ คือความปรารถนาที่จะเติบโตอย่างมีเป้าหมายและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก”

ขอรับประกันในคำมั่นของเรา

ลองมาฟังความรู้สึกจากปากพนักงานของเราเกี่ยวกับชีวิตใน McCormick

Alex
ผู้จัดการฝ่ายแผนงานแบบครบวงจร
สหรัฐอเมริกา

“กลุ่มผู้แทนพนักงานเป็นตัวพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ McCormick ในการสร้างวัฒนธรรมไม่แบ่งแยกผู้ใดที่ทั้งสนับสนุนความหลากหลายและนำมาใช้เพื่อทำให้ผลงานโดยรวมขององค์กรออกมาดียิ่งขึ้น ประสบการณ์ช่วงที่ผมอยู่ในกลุ่ม EAG นี้กับ U.S. VETS นั้นได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและตัวตนของผมเองเยอะมาก โดยผ่านทางการทำงานแต่ละวันอย่างเปิดกว้างกับเพื่อนรวมงานที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างจากผม”

Dimpy
พนักงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิงคโปร์
APZ

“ฉันไม่เคยเจอวันไหนที่น่าเบื่อที่ McCormick เลย! มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตนับไม่ถ้วน แล้วงานที่ทำอยู่ปัจจุบันก็ช่วยให้ฉันเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและเป็นแรงบันดาลใจแปลงในโปรเจ็กต์ข้ามสายงาน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมาไกลขนาดนี้! การมีคนคิดเหมือนกันและมีหัวธุรกิจอยู่รอบตัวทำให้เราพยายามก้าวพ้นจากจุดเดิมตลอดเวลา”

Simone
กรรมการฝ่ายการค้า
EMEA

“ตั้งแต่วันแรก โอกาสมากมาย โดยอายุ เพศ หรือเชื้อชาติของฉันเลย ซึ่งก็ผลักดันให้ฉันปลดล็อกทักษะใหม่ ๆ ด้วย เมื่ออยู่ที่ McCormick เราไม่เพียงแต่ส่งเสริมความคิดและการกระทำอันหลากหลาย แต่ยังให้คุณค่าด้วย ซึ่งขึ้นผ่านโปรแกรมพัฒนาที่มีเป้าหมายในการพนักงานจากทุกพื้นเพและวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันเพื่อจัดการกับปัญหาทางธุรกิจและส่งเสริมหนทางแก้ไขอุปสรรคองค์กร สิ่งนี้แหละที่ทำให้ยังอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 2016 ไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีพื้นเพเป็นอย่างไร สิ่งที่ผนวกเราไว้เป็นหนึ่งคือความทุ่มเทในสิ่งที่ทำด้วยใจ คือความปรารถนาที่จะเติบโตอย่างมีเป้าหมายและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก”

กลุ่มผู้แทนพนักงาน

กลุ่มผู้แทนพนักงาน (Employee Ambassador Group: EAG) จัดหาพื้นที่เพื่อการสนับสนุนและการร่วมงานกับกันและกันให้แก่พนักงาน เพื่อให้ทุกคนมาร่วมกันส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน สานสัมพันธ์ชุมชนของเราให้แน่นแฟ้นขึ้น เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าในสถานที่ทำงาน และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานทั่วทั้งบริษัท กลุ่มเหล่านี้ดำเนินงานโดยเป็นส่วนเสริมของแผนกความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน (Diversity & Inclusion: D&I) โดยพนักงานของ McCormick กว่า 1,100 รายจากกลุ่ม EAG ทั้ง 8 แห่งและจากแผนกอื่นอีก 4 แห่งนอกสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมสภาความหลากหลายแห่งแคนาดาหรือลาตินอเมริกาของเรา

ตลอดทั้งสองปีที่ผ่านมา เราได้ก่อตั้งกลุ่ม EAG หลากหลายวัฒนธรรมแห่งใหม่ขึ้นในเขตเอเชียแปซิฟิก และแผนกเครือข่ายผู้หญิงนานาชาติแห่ง McCormick (Women’s International Network: WIN) อีกสองแห่งในแอฟริกาใต้และจีน โดยแผนก WIN แห่งอิตาลีอยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะนี้ กลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อจุดประสงค์หลักของเราในการมอบพลังให้แก่ผู้หญิงและในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันสำหรับการสร้างทักษะอาชีพ การพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางงาน และการสร้างเครือข่ายกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McCormick ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผู้ว่าจ้างสนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและยืนยันสิทธิ เราต่อต้านการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือสภาวะทางการแพทย์เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานะการเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง สถานะการเป็นบุคคลทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย

McCormick มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุพพลภาพและทหารผ่านศึกทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระบวนการสมัครงานของเรา หากต้องการความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกต่อความพิการ คุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ accommodations-ext@fb.com

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานใน McCormick และไม่สำหรับส่งประวัติย่อหรือใบสมัครของหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับเชิญมาที่เว็บไซต์นี้หรือไปที่พนักงานของเราโดยตรง