รสชาติระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

McCormick คือผู้นำระดับโลกในเรื่องรสชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมรสชาติอันหลากหลายและกลมกล่อมของเราช่วยให้เรามาอยู่ในจุดที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการรสชาติจากทั่วโลกได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

แบรนด์ผู้บริโภคของเรา

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจของเรามีผู้ใช้ทั่วทุกแห่งที่ปรุงอาหาร ทั้งในครัวและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลก

ตอบโจทย์เรื่องรสชาติ

เราสร้างตอบโจทย์เรื่องรสชาติอันมีเอกลักษณ์ให้แก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้ปฏิบัติการบริการอาหาร และร้านอาหารต่าง ๆ

แบรนด์ผู้บริโภคของเรา

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจของเรามีผู้ใช้ทั่วทุกแห่งที่ปรุงอาหาร ทั้งในครัวและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลก

ตอบโจทย์เรื่องรสชาติ

เราสร้างตอบโจทย์เรื่องรสชาติอันมีเอกลักษณ์ให้แก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้ปฏิบัติการบริการอาหาร และร้านอาหารต่าง ๆ

วัฒนธรรม

McCormick ดำเนินงานในวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยหลักการ เราให้คุณค่าและความเชื่อมั่นแก่กันและกันในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อธุรกิจของเรา ชุมชนของเรา และโลกที่เราอาศัยร่วมกัน

การพัฒนา

McCormick เชื่อมั่นในพลังของผู้คน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของเรา และหมายความว่าเมื่อคุณเติบโต McCormick ก็เติบโตด้วย เราก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

วัฒนธรรม

McCormick ดำเนินงานในวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยหลักการ เราให้คุณค่าและความเชื่อมั่นแก่กันและกันในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อธุรกิจของเรา ชุมชนของเรา และโลกที่เราอาศัยร่วมกัน

การพัฒนา

McCormick เชื่อมั่นในพลังของผู้คน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของเรา และหมายความว่าเมื่อคุณเติบโต McCormick ก็เติบโตด้วย เราก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

รางวัลและการชมเชยล่าสุด

McCormick ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผู้ว่าจ้างสนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและยืนยันสิทธิ เราต่อต้านการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือสภาวะทางการแพทย์เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานะการเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง สถานะการเป็นบุคคลทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย

McCormick มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุพพลภาพและทหารผ่านศึกทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระบวนการสมัครงานของเรา หากต้องการความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกต่อความพิการ คุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ accommodations-ext@fb.com 

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานใน McCormick และไม่สำหรับส่งประวัติย่อหรือใบสมัครของหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับเชิญมาที่เว็บไซต์นี้หรือไปที่พนักงานของเราโดยตรง