บริการที่ใช้ร่วมกัน

ที่ McCormick สายงานบริการที่ใช้ร่วมกันมีชื่อเรียกว่าฝ่ายผลักดันสู่ระดับโลก (Global Enablement)  โดยมีภารกิจคือการกำกับดูแล ลดความซับซ้อน และเติบโต ซึ่งล้วนสำคัญต่อการก่อร่าง McCormick แห่งอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เราต้องการเสริมคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเราด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การรับผิดชอบในตนเอง และความยืดหยุ่น

งานผลักดันสู่ระดับโลก ได้แก่ งานเจ้าหนี้การค้า งานลูกหนี้การค้า งานการปฏิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผู้มีศักยภาพ ตำแหน่งบริการลูกค้าและกำกับดูแลกฎระเบียบ และงานจัดการโครงการ

 
บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS
ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 16
Req ID Sort ascending ตำแหน่ง แผนก สถานที่
รีเซ็ต
96197 Senior Process Analyst
Senior Process Analyst ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96266 Talent Acquisition Coordinator
Talent Acquisition Coordinator ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96266 Talent Acquisition Coordinator
Talent Acquisition Coordinator ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96350 Raw Material Data Specialist II
Raw Material Data Specialist II ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96350 Raw Material Data Specialist II
Raw Material Data Specialist II ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96447 Un.e Cadre paie
Un.e Cadre paie AVIGNON, 84, FR, 84000 Shared Services
Shared Services AVIGNON, 84, FR, 84000
96476 FINANCE MANAGER
FINANCE MANAGER AMPHUR PHANTHONG, 20, TH, 20160 Shared Services
Shared Services AMPHUR PHANTHONG, 20, TH, 20160
96498 Business Analyst
Business Analyst ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96655 Talent Acquisition Partner I
Talent Acquisition Partner I ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96655 Talent Acquisition Partner with French
Talent Acquisition Partner with French ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96689 A/R Financial Analyst
A/R Financial Analyst ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96723 Process Automation Developer
Process Automation Developer ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96929 RTR General Ledger Accountant II
RTR General Ledger Accountant II ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96963 CUSTOMER SERVICE ANALYST
CUSTOMER SERVICE ANALYST ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96992 Raw Material Data Specialist II
Raw Material Data Specialist II ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127
96995 Accounts Receivable Manager
Accounts Receivable Manager ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127 Shared Services
Shared Services ŁÓDŹ, Lodzkie, PL, 90-127

This website is intended for individuals seeking information on McCormick opportunities  and not for unsolicited third party agency resumes, applications or CV submissions to this site or directly to our employees.