AKTUALIZACJE DOTYCZĄCE COVID-19

Firma McCormick & Company, kluczowa część globalnego łańcucha dostaw żywności, stara się robić to, co najlepsze dla naszych pracowników, społeczności i kandydatów.

DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW

Kontynuujemy nasze działania i pozostajemy zaangażowani w ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszych pracowników w następujący sposób:

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: wdrożyliśmy nowe wytyczne dotyczące użytkowania i czyszczenia, opracowaliśmy programy wypłacania dodatków za ryzyko dla pracowników pierwszej linii i zaoferowaliśmy pracę zdalną tam, gdzie jest to możliwe
Dobre samopoczucie: stworzyliśmy nowe programy dotyczące dobrego samopoczucia, angażujące opiekunów
Zaangażowanie: uruchomiliśmy program Together@MKC, kanały komunikacji i badania nastrojów pracowniczych, aby wsłuchiwać się w potrzeby pracowników

Dowiedz się więcejReakcja pracowników firmy McCormick na epidemię COVID-19.

DLA NASZYCH KANDYDATÓW


Nieustannie zatrudniamy talenty, aby wspólnie walczyć o przyszłość smaku.

Wirtualna rozmowa kwalifikacyjna online i środki ostrożności W czasie pandemii staramy się przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne na odległość — telefonicznie lub w aplikacji telekomunikacyjnej. Kiedy nie jest to możliwe, wdrażamy wytyczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, w tym dotyczące zachowania dystansu społecznego i stosowania środków ochrony osobistej podczas rozmów na żywo.

Jeśli zakwalifikujesz się do rozmowy, otrzymasz więcej informacji od naszego rekrutera.

FOR OUR EMPLOYEES

We continue to operate and remain committed to stand for the health, safety and wellness of our employees in the following ways:

Workplace Safety: We implemented new operating and cleaning guidelines, developed front-line worker hazard pay programs, and offered remote work where feasible
Wellness: Created new wellness and caregiver programs
Engagement: Launched Together@MKC, communications channels, and pulse surveys to listen to employee needs

Read more aboutMcCormick's COVID-19 employee response.

FOR OUR COMMUNITIES

We continue to stand with our communities around the world. McCormick has committed over $2.5 million to supporting food banks in nearly 20 countries where we operate.

Read more about our community involvement.

FOR OUR CANDIDATES

We continue to hire talent to stand together for the future of flavor.

Virtual Interview and Safety Precautions During the pandemic, our first choice is to interview virtually - by phone or telecommunications application. When we cannot, we have health, safety and wellness guidelines in place including social distancing and using personal protective equipment for our in-person interviews.

If selected for an interview, our recruiters specialist will provide more information.

Firma McCormick jest dumna z bycia pracodawcą równych szans i akcji afirmatywnej. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć (w tym ciążę, poród lub powiązane schorzenia), orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, status kombatanta, status osoby niepełnosprawnej, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy.

Firma McCormick dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kombatantów w ramach naszych procedur rekrutacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy lub udogodnień z powodu niepełnosprawności, możesz skontaktować się z nami pod adresem accommodations-ext@fb.com.

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla osób poszukujących informacji na temat możliwości kariery w firmie McCormick i nie służy do przesyłania niechcianych aplikacji lub CV od zewnętrznych firm rekrutacyjnych w tej witrynie lub bezpośrednio do naszych pracowników.