ZAUFAJ NAM

Oto, co niektórzy z naszych pracowników mają do powiedzenia na temat pracy w firmie McCormick.

Alex
Kierownik ds. kompleksowego planowania
Stany Zjednoczone

„Dowodem zaangażowania firmy McCormick na rzecz tworzenia kultury integracji, która zarówno szanuje różnorodność, jak i wykorzystuje ją do maksymalizacji wydajności organizacji, są grupy ambasadorów pracowników. Członkostwo w jednej z nich w amerykańskim dziale VETS wywarło niezwykle pozytywny wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy dzięki otwarciu na nowe sposoby współpracy z osobami z innych środowisk kulturowych i społecznych”.

Dimpy
Technolog ds. tworzenia opakowań
Region Azji i Pacyfiku

„W firmie McCormick żaden dzień nie jest nudny! Mamy szerokie możliwości uczenia się i rozwoju. Moje obecne stanowisko stawia wyzwania i inspiruje mnie do działania jako czynnik zmian w projektach międzyfunkcjonalnych. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mogę zrobić tak wiele! Mając wokół siebie tak samo myślących, przedsiębiorczych i utalentowanych osób, codziennie kwestionujemy status quo”.

Simone
Dyrektor handlowy
Region EMEA

„Od pierwszego dnia oferowano mi wiele możliwości — niezależnie od mojego wieku, płci i rasy — i zachęcano mnie do zdobywania nowych umiejętności. W firmie McCormick różnorodność pomysłów i działań jest nie tylko wspierana, ale też ceniona. Jest to dodatkowo wzmacniane poprzez programy rozwojowe, które mają na celu zbliżenie pracowników ze wszystkich środowisk, aby radzić sobie z kwestiami biznesowymi i promować rozwiązania problemów organizacyjnych. To właśnie trzyma mnie tutaj od 2016 roku — nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. To, co nas łączy, to pasja do tego, co robimy, chęć rozwoju zorientowanego na cel i zaangażowanie w ciężką pracę”.

ZAUFAJ NAM

Oto, co niektórzy z naszych pracowników mają do powiedzenia na temat pracy w firmie McCormick.

Alex
Kierownik ds. kompleksowego planowania
Stany Zjednoczone

„Dowodem zaangażowania firmy McCormick na rzecz tworzenia kultury integracji, która zarówno szanuje różnorodność, jak i wykorzystuje ją do maksymalizacji wydajności organizacji, są grupy ambasadorów pracowników. Członkostwo w jednej z nich w amerykańskim dziale VETS wywarło niezwykle pozytywny wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy dzięki otwarciu na nowe sposoby współpracy z osobami z innych środowisk kulturowych i społecznych”.

Dimpy
Technolog ds. tworzenia opakowań
Region Azji i Pacyfiku

„W firmie McCormick żaden dzień nie jest nudny! Mamy szerokie możliwości uczenia się i rozwoju. Moje obecne stanowisko stawia wyzwania i inspiruje mnie do działania jako czynnik zmian w projektach międzyfunkcjonalnych. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mogę zrobić tak wiele! Mając wokół siebie tak samo myślących, przedsiębiorczych i utalentowanych osób, codziennie kwestionujemy status quo”.

Simone
Dyrektor handlowy
Region EMEA

„Od pierwszego dnia oferowano mi wiele możliwości — niezależnie od mojego wieku, płci i rasy — i zachęcano mnie do zdobywania nowych umiejętności. W firmie McCormick różnorodność pomysłów i działań jest nie tylko wspierana, ale też ceniona. Jest to dodatkowo wzmacniane poprzez programy rozwojowe, które mają na celu zbliżenie pracowników ze wszystkich środowisk, aby radzić sobie z kwestiami biznesowymi i promować rozwiązania problemów organizacyjnych. To właśnie trzyma mnie tutaj od 2016 roku — nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. To, co nas łączy, to pasja do tego, co robimy, chęć rozwoju zorientowanego na cel i zaangażowanie w ciężką pracę”.

GRUPY AMBASADORÓW PRACOWNIKÓW

Grupy ambasadorów pracowników (EAG) zapewniają wspierającą przestrzeń do współpracy, w której pracownicy mogą spotykać się w celu promowania integracji, wzmacniania naszej społeczności, zdobywania nowych umiejętności, aby rozwijać się w miejscu pracy, oraz nawiązywania kontaktów z kolegami w całej firmie. Grupy te działają jako uzupełnienie dla naszego biura ds. różnorodności i włączenia (D&I) i w sumie obejmują ponad 1100 pracowników firmy McCormick w 8 Grupach ambasadorów i 4 oddziałach poza Stanami Zjednoczonymi, nie licząc naszych kanadyjskich i latynoamerykańskich rad ds. różnorodności.

W ciągu ostatnich dwóch lat stworzyliśmy nową wielokulturową Grupę w strefie Azji i Pacyfiku oraz dwa nowe oddziały Międzynarodowej sieci kobiet firmy McCormick (WIN) w Republice Południowej Afryki i Chinach. Obecnie trwa tworzenie oddziału we Włoszech. Grupy te mają kluczowe znaczenie dla naszej koncentracji na wzmacnianiu pozycji kobiet i zapewnianiu integracyjnego środowiska do budowania umiejętności zawodowych, rozmów o karierze i nawiązywania kontaktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma McCormick jest dumna z bycia pracodawcą równych szans i akcji afirmatywnej. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć (w tym ciążę, poród lub powiązane schorzenia), orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, status kombatanta, status osoby niepełnosprawnej, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy.

Firma McCormick dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kombatantów w ramach naszych procedur rekrutacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy lub udogodnień z powodu niepełnosprawności, możesz skontaktować się z nami pod adresem accommodations-ext@fb.com.

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla osób poszukujących informacji na temat możliwości kariery w firmie McCormick i nie służy do przesyłania niechcianych aplikacji lub CV od zewnętrznych firm rekrutacyjnych w tej witrynie lub bezpośrednio do naszych pracowników.