ROZWÓJ

Firma McCormick umożliwia pracownikom współpracę, otwartą komunikację oraz dokładne zrozumienie naszej firmy i branży. Można powiedzieć, że „wychowujemy” ekspertów w dziedzinie smaku.

Jako pracownik firmy McCormick będziesz mieć wiele okazji, aby być częścią czegoś większego niż Ty sam.

Nasza struktura organizacyjna zachęca do współpracy między różnymi działami w całej naszej globalnej działalności, ale oprócz trudnej i satysfakcjonującej pracy oferujemy szereg programów rozwojowych, których celem jest poszerzenie Twoich umiejętności, relacji i zrozumienia naszej działalności.

ZRÓŻNICOWANE MOŻLIWOŚCI ZDOBYWANIA WIEDZY

Firma McCormick oferuje szeroką gamę zasobów i kursów, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności zawodowe. Oprócz programów edukacyjnych wdrażamy także różne inicjatywy rozwojowe pomagają pracownikom rozwijać się w określonych obszarach zgodnych z ich indywidualnymi celami i naszą szerszą strategią biznesową.

INICJATYWA GLOBAL IGNITE DLA KOBIET

Od trzech lat firma McCormick współpracuje z Korn Ferry, wiodącym konsultantem organizacyjnym w branży, w celu wdrożenia naszego programu Global Women’s Ignite Program. Inicjatywa jest skierowana do kobiet, które osiągają dobre wyniki i pomaga im awansować na stanowiska średniego szczebla jako liderki w firmie z zamiarem wniesienia większego wkładu w długoterminowy rozwój firmy. Do tej pory ponad 50 kobiet ukończyło program, co pozwoliło zmniejszyć rotację pracowników i zwiększyło liczbę awansów, które otrzymały uczestniczki programu, oraz poszerzyło zakres ich obowiązków zawodowych.

INICJATYWA U.S. IGNITE DLA ZRÓŻNICOWANYCH ETNICZNIE TALENTÓW

Opierając się na sukcesie inicjatywy Global Women’s Ignite Program, w 2018 roku uruchomiliśmy program U.S. Ignite, skupiający się na rozwijaniu zróżnicowanych etnicznie talentów. Uczestnicy wybrani w opartym na konkursie procesie nominacji Ignite współpracują ze swoimi kierownikami w ramach rygorystycznego trzydniowego programu nauczania, który ma im pomóc radzić sobie z przeciwnościami mogącymi wpływać na ich karierę. Zarówno kierownicy, jak i pracownicy przechodzą również ocenę stylów przywództwa i otrzymują coaching w zakresie swoich zestawów umiejętności, aby zrozumieć, jak te style mogą wpływać na ich wyniki. Podczas sesji pracownicy mają możliwość nawiązywania kontaktów i relacji z liderami wyższego szczebla i kadrą kierowniczą w firmie.

ZRÓŻNICOWANE MOŻLIWOŚCI ZDOBYWANIA WIEDZY

Firma McCormick oferuje szeroką gamę zasobów i kursów, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności zawodowe. Oprócz programów edukacyjnych wdrażamy także różne inicjatywy rozwojowe pomagają pracownikom rozwijać się w określonych obszarach zgodnych z ich indywidualnymi celami i naszą szerszą strategią biznesową.

INICJATYWA GLOBAL IGNITE DLA KOBIET

Od trzech lat firma McCormick współpracuje z Korn Ferry, wiodącym konsultantem organizacyjnym w branży, w celu wdrożenia naszego programu Global Women’s Ignite Program. Inicjatywa jest skierowana do kobiet, które osiągają dobre wyniki i pomaga im awansować na stanowiska średniego szczebla jako liderki w firmie z zamiarem wniesienia większego wkładu w długoterminowy rozwój firmy. Do tej pory ponad 50 kobiet ukończyło program, co pozwoliło zmniejszyć rotację pracowników i zwiększyło liczbę awansów, które otrzymały uczestniczki programu, oraz poszerzyło zakres ich obowiązków zawodowych.

INICJATYWA U.S. IGNITE DLA ZRÓŻNICOWANYCH ETNICZNIE TALENTÓW

Opierając się na sukcesie inicjatywy Global Women’s Ignite Program, w 2018 roku uruchomiliśmy program U.S. Ignite, skupiający się na rozwijaniu zróżnicowanych etnicznie talentów. Uczestnicy wybrani w opartym na konkursie procesie nominacji Ignite współpracują ze swoimi kierownikami w ramach rygorystycznego trzydniowego programu nauczania, który ma im pomóc radzić sobie z przeciwnościami mogącymi wpływać na ich karierę. Zarówno kierownicy, jak i pracownicy przechodzą również ocenę stylów przywództwa i otrzymują coaching w zakresie swoich zestawów umiejętności, aby zrozumieć, jak te style mogą wpływać na ich wyniki. Podczas sesji pracownicy mają możliwość nawiązywania kontaktów i relacji z liderami wyższego szczebla i kadrą kierowniczą w firmie.

Firma McCormick jest dumna z bycia pracodawcą równych szans i akcji afirmatywnej. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć (w tym ciążę, poród lub powiązane schorzenia), orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, status kombatanta, status osoby niepełnosprawnej, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy.

Firma McCormick dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kombatantów w ramach naszych procedur rekrutacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy lub udogodnień z powodu niepełnosprawności, możesz skontaktować się z nami pod adresem accommodations-ext@fb.com.

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla osób poszukujących informacji na temat możliwości kariery w firmie McCormick i nie służy do przesyłania niechcianych aplikacji lub CV od zewnętrznych firm rekrutacyjnych w tej witrynie lub bezpośrednio do naszych pracowników.