NASZE AKTUALNOŚCI

Nasze wartości i kultura widoczne są w naszej pracy na całym świecie każdego dnia. Dowiedz się, co mamy na myśli, kiedy mówimy o Wspólnych działaniach na rzecz smaku.

Obserwuj nas na @McCormickCorp

GLOBALNA DOBROCZYNNOŚĆ

Firma McCormick ma długą tradycję wprowadzania zmian w społecznościach, którym służymy. Nasi pracownicy uosabiają ducha ofiarności i pomagania, stanowiąc podstawę działań charytatywnych firmy.

Przeczytaj więcej o naszym zaangażowaniu w ulepszanie otaczającego nas świata.

Firma McCormick jest dumna z bycia pracodawcą równych szans i akcji afirmatywnej. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć (w tym ciążę, poród lub powiązane schorzenia), orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, status kombatanta, status osoby niepełnosprawnej, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy.

Firma McCormick dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kombatantów w ramach naszych procedur rekrutacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy lub udogodnień z powodu niepełnosprawności, możesz skontaktować się z nami pod adresem accommodations-ext@fb.com.

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla osób poszukujących informacji na temat możliwości kariery w firmie McCormick i nie służy do przesyłania niechcianych aplikacji lub CV od zewnętrznych firm rekrutacyjnych w tej witrynie lub bezpośrednio do naszych pracowników.