NAGRODY

Najlepsi pracownicy zasługują na wspaniałe nagrody. Nasze globalnie dostosowane i lokalnie konkurencyjne pakiety świadczeń zapewniają pracownikom swobodę wyboru zakresu świadczeń, który spełnia ich potrzeby.

Oferowane programy mogą obejmować m. in.:

  • Konkurencyjne wynagrodzenia
  • Kompleksowe programy świadczeń
  • Płatne urlopy i wakacje
  • Zachęty takie jak programy premiowe i dywidendowe
  • Elastyczność i wsparcie na różnych etapach życia i przy wielu wyborach
  • Programy w zakresie dobrego samopoczucia, w tym w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz finansów

Firma McCormick jest dumna z bycia pracodawcą równych szans i akcji afirmatywnej. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć (w tym ciążę, poród lub powiązane schorzenia), orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, status kombatanta, status osoby niepełnosprawnej, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy.

Firma McCormick dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kombatantów w ramach naszych procedur rekrutacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy lub udogodnień z powodu niepełnosprawności, możesz skontaktować się z nami pod adresem accommodations-ext@fb.com.

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla osób poszukujących informacji na temat możliwości kariery w firmie McCormick i nie służy do przesyłania niechcianych aplikacji lub CV od zewnętrznych firm rekrutacyjnych w tej witrynie lub bezpośrednio do naszych pracowników.