KULTURA

W firmie McCormick wspólnie stawiamy na przyszłość smaku i każdego dnia wnosimy nasze zaangażowanie w pracę. Zachęcamy do rozwoju, szanujemy wkład każdego pracownika i robimy to, co trzeba, aby zwiększać wartość naszej firmy i naszego świata. Robimy to nie tylko dlatego, że jest to słuszne, ale także dlatego, że od tego zależy sukces firmy, zadowolenie z życia i wspaniała, pełna smaku przyszłość.

Pięć filarów obrazuje nasze cele, wartości i przewagę konkurencyjną — dowiedz się więcej poniżej.

WYDAJNOŚĆ OPARTA NA CELU

Jesteśmy dumni z naszego dwuletniego raportu wydajności opartej na celu, który odzwierciedla naszą pracę na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi, budowania tętniących życiem społeczności wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i skąd pozyskujemy surowce, oraz pozytywnego oddziaływania na środowisko.

Dowiedz się więcej o Wydajności opartej na celu.

Firma McCormick jest dumna z bycia pracodawcą równych szans i akcji afirmatywnej. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć (w tym ciążę, poród lub powiązane schorzenia), orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, status kombatanta, status osoby niepełnosprawnej, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy.

Firma McCormick dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych kombatantów w ramach naszych procedur rekrutacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy lub udogodnień z powodu niepełnosprawności, możesz skontaktować się z nami pod adresem accommodations-ext@fb.com.

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla osób poszukujących informacji na temat możliwości kariery w firmie McCormick i nie służy do przesyłania niechcianych aplikacji lub CV od zewnętrznych firm rekrutacyjnych w tej witrynie lub bezpośrednio do naszych pracowników.