Laborant

Data: 19 cze 2024

Lokalizacja: WOLKA KOSOWSKA, MZ, PL, 05-552

Firma: McCormick & Company

Laborant

Stefanowo, Polska

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Obsługa sprzętu kontrolno – pomiarowego w laboratorium.
 • Rejestracja próbek.
 • Pobieranie i wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych surowców, półproduktów, wyrobów. gotowych, opakowań.
 • Wykonywanie oceny mikrobiologicznej, jakościowej, organoleptycznej, sensorycznej.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczących przeprowadzonych badań, również w systemie SAP.
 • Szkolenie personelu z zakresu badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.
 • Zwalnianie materiałów do produkcji lub sprzedaży.
 • Wykonywanie testów mikrobiologicznych,  alergenowych, interpretacja wyników.
 • Wykonywanie laboratoryjnych badań biegłości
 • Zamówienia materiałów laboratoryjnych oraz badań w jednostkach zewnętrznych pod nieobecność koordynatora.

 

PROFIL KANDYDATA:

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium lub wykonane praktyki na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie związane z obszarem żywności, chemii, biologii lub biotechnologii.
 • Doświadczenie w pracy w branży FMCG jest mile widziane.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym (6:00-14:00; 14:00-22:00).
 • Znajomość standardów BRC jest mile widziana.
 • Dodatkowym plusem jest oświadczenie w pracy na programie SAP.
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej jest mile widziane.

 

McCormick jest światowym liderem w branży produktów smakowych z ponad 6 miliardami USD rocznej sprzedaży. Zajmujemy się produkcją i dystrybucją przypraw, specjalistycznych produktów spożywczych oraz produktów smakowych przeznaczonych dla całego przemysłu spożywczego w ponad 170 krajach. Firma została założona w 1889 w Baltimore i zatrudnia obecnie ponad 14000 pracowników na całym świecie.

 

Łączy nas pasja smaku. Nasze placówki zlokalizowane są w 60 miejscach w 25 różnych krajach, a produkty są dostępne w ponad połowie państw na świecie. Dodajemy smaku potrawom przygotowywanym w domach jak i tym, które możecie kupić w sieciach restauracji i od wielkich wytwórców żywności.

 

McCormick rozpoczął swoją działalność w Polsce w 2011 r., a swoją pozycję rynkową zyskał dzięki przejęciu polskiej marki Kamis i jej zakładu produkcyjnego w Stefanowie.

Siłą napędową decydującą o sukcesach firmy McCormick i czyniącą z niej inspirujące miejsce pracy jest nasze dążenie do odnoszenia się do siebie z wzajemnym szacunkiem. Zgodnie z tą ideą jesteśmy przekonani, że różnorodność i integracja harmonijnie uzupełniają nasze wspólne wartości.

 

Agencje rekrutacyjne: firma McCormick podejmuje współpracę z zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi jedynie po uprzednim kontakcie poprzez Agency Portal. Aplikacje przesłane przed skontaktowaniem się poprzez wspomniany Portal, nie będą rozpatrywane.

 

Jako pracodawca Równych Szans, firma McCormick jest zobowiązana do zapewnienia wszystkim kandydatom jednakowego dostępu do oferowanych stanowisk pracy.

 

Kierujemy się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne bądź społeczne, rasę, kolor skóry, język, przynależność do mniejszości narodowych, cechy genetyczne, religię, przekonania, poglądy np. polityczne, status społeczny, majątek, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

 

#LI-DNI

 

#LI-DNI